bild

Läcktätning under drift vid läckage i Jönköping

CSSAB erbjuder läcktätning under drift. Kunskapen kring konstruktion och funktion är avgörande när det kommer till läcktätning. Oavsett om det gäller mindre eller större läckage finns vi till hands. Precision och exakthet är A och O, och för tätningsanordningar som ska hålla över lång tid krävs stor noggrannhet och precision.
Med säkra och oförstörande procedurer tätar vi läckor utan stopp i produktionen!

Läckage från vakuum till 240 bar / Temperatur från -180 ända upp till +700 grader C.

Läcker det?

Vi på Cert. Svets tar oss an läckor på både utrustning och rörledningar, oavsett läckans placering, storlek och utformning. Finns det en läcka att täta – så ser vi till att täta den! Det gör vi noggrant, tidseffektivt och med hög kvalité hela vägen.

Vad menas med läcktätning under drift?

Läcktätning under drift innebär att åtgärda eller förhindra läckage i en industriell anläggning eller system utan att stoppa eller avbryta produktionen. Detta är särskilt viktigt inom industrier där kontinuerlig produktion är avgörande och avbrott kan leda till förluster i produktion och produktivitet.

Metoder för läcktätning under drift innefattar att använda säkra och effektiva tekniker för att lokalisera och åtgärda läckor utan att störa den pågående verksamheten. Detta kan involvera användning av specialiserad utrustning och kompetent personal för att säkerställa att läckor identifieras och hanteras på ett säkert och effektivt sätt.

Fördelar med att läcktäta utan att stoppa produktionen

Att utföra läcktätning utan att stoppa produktionen erbjuder flera fördelar och är särskilt viktigt inom industrier där kontinuerlig produktion är avgörande. Här är några av fördelarna:

Minimalt produktionsavbrott: Genom att undvika att stänga av eller stoppa produktionen minimeras tiden då anläggningen inte är i drift. Detta leder till ökad produktivitet och minskade förluster i produktionen.

Kostnadsbesparingar: Kontinuerlig produktion innebär att företaget undviker de ekonomiska konsekvenserna av avbrott, vilket kan inkludera förlorade intäkter, ökade kostnader för omstarter och möjliga böter för att inte upprätthålla produktionskontinuitet.