bild

Läcktätning under drift vid läckage i Jönköping

CSSAB erbjuder läcktätning under drift. Kunskapen kring konstruktion och funktion är avgörande när det kommer till läcktätning. Oavsett om det gäller mindre eller större läckage finns vi till hands. Precision och exakthet är A och O, och för tätningsanordningar som ska hålla över lång tid krävs stor noggrannhet och precision.
Med säkra och oförstörande procedurer tätar vi läckor utan stopp i produktionen!

Läckage från vakuum till 240 bar / Temperatur från -180 ända upp till +700 grader C.

Läcker det?
Vi på Cert. Svets tar oss an läckor på både utrustning och rörledningar, oavsett läckans placering, storlek och utformning. Finns det en läcka att täta – så ser vi till att täta den! Det gör vi noggrant, tidseffektivt och med hög kvalité hela vägen.