bild

Rördragning & rörsvetsning av erfarna svetsare i Jönköping

En av våra största styrkor är vår bredd. Med erfaren och engagerad personal erbjuder vi allt som rör smide, svets och stål, stora projekt som små. En utav alla tjänster vi erbjuder är rörsvetsning. Vi tar oss an alltifrån processledningar, fjärrvärmeanläggningar och gasledningar. Från början till slut.

Beroende på under vilka förhållande som kommer råda och i vilken miljö rören ska dras behövs tillvägagångsättet anpassas. Med rätt kunskap och planering kan vi på CSSAB erbjuda den kompletta lösningen.