bild

Effektiv & erfaren 3D CAD konstruktör & ritare i Jönköping

I stort sätt alla våra jobb börjar med en 3D CAD-ritning. Oavsett om det är stora eller små stålkonstruktioner som efterfrågas. Det skapas stora fördelar genom att börja med en ritning i 3D. På så vis behövs inga prototyper och tillverkningen förenklas markant.

Vi ser i ett tidigt skede hur den blivande produkten fungerar i det stora hela, och vad som eventuellt behövs korrigeras för bästa resultat. Från idé, till ritning – till stenhårt resultat. Det är så vi gör det.

När något behövs som inte finns, finns vi!