bild

Tillverkare av stora & mindre stålkonstruktioner i Jönköping

Vi tillverkar större som mindre stålkonstruktioner efter kundens förfrågan och behov. Oavsett omfattning på uppdraget finns vi med hela vägen, och säkerhetsställer kvaliteten i alla led genom CE-märkning och licenser. Beroende på vilken funktion stålkonstruktionen kommer ha blir valet av material och tillverkningsprocess avgörande. Med stor och bred kunskap kan vi på CSSAB erbjuda hela kedjan, med alltifrån beräkning av belastningsförmåga och tillverkning till färdig produkt.

Vi innehar följande licenser och certifieringar:

  • ISO 3834-2
  • SS-EN 1090-1
  • SS-EN 1090-2

Den mest hållbara konstruktionen – på flera plan!
Vi förstår värdet av att värna om hållbarheten i alla led. Likväl som fokus ligger i kvaliteten på produkterna vi producerar, är det också med stor noggrannhet vi väljer våra material. Stål är ett av de mest hållbara materialen att jobba med. Det vi tillverkar ska hålla över lång tid, och då med material som också värnar om att den tiden blir av.

ISO 3834-2 

ISO 3834-2 är en internationell standard som fastställer kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material. Den fokuserar på att säkerställa och förbättra kvaliteten på svetsade komponenter genom att fastställa riktlinjer för svetsprocesser, personalens kompetens, kvalitetskontroll och dokumentation. Genom att följa ISO 3834-2 säkerställs högkvalitativa svetsningar som uppfyller strikta industriella standarder. Standarden omfattar alla steg i svetsningsprocessen och bidrar till att säkra en konsekvent och tillförlitlig kvalitet i tillverkningen av svetsade produkter, vilket resulterar i hållbara och säkra metalliska konstruktioner och komponenter. 

SS-EN 1090-1 

SS-EN 1090-1 är en europeisk standard som fokuserar på tillverkning av bärverksdelar av stål och aluminium. Den specificerar kraven för utförande och tillverkningskontroll av strukturella komponenter, inklusive materialval, tillverkningsmetoder och kvalitetskontroller. Genom att följa denna standard säkerställs att tillverkningen av strukturella komponenter uppfyller höga kvalitets- och prestandakrav samt säkerhetsnormer. SS-EN 1090-1 är viktig för att garantera att stål- och aluminiumkonstruktioner är säkra, hållbara och uppfyller de nödvändiga kraven för att säkerställa deras lämplighet för olika applikationer och byggprojekt. 

SS-EN 1090-2 

SS-EN 1090-2 är en del av den europeiska standarden för tillverkning av stål- och aluminiumkonstruktioner, fokuserad på stålkonstruktioner. Denna standard specificerar utförandekraven för tillverkning, inklusive materialval, svetsning, kontroller och ytbehandling. Genom att följa SS-EN 1090-2 säkerställs högkvalitativa stålkonstruktioner som uppfyller strikta branschspecifika standarder och säkerhetsnormer. Denna standard är av stor betydelse för att garantera att de tillverkade stålkonstruktionerna är robusta, pålitliga och säkra för användning inom olika sektorer, såsom bygg- och konstruktionsindustrin, där kvaliteten på stålkonstruktionerna är av yttersta vikt. 

Varför bygga i stål? 

Stålkonstruktioner är en attraktiv lösning av flera skäl. Stål är otroligt starkt, lätt och behöver inte stora dimensioner för att bära tunga belastningar. Tillverkning av ståldelar kan ske på förhand och monteras effektivt på plats, vilket sparar tid och resurser för kunden. Dess flexibilitet möjliggör anpassningar och förändringar i byggnadens utformning över tiden. Stål samverkar smidigt med andra material och ger möjlighet till varierande konstruktioner. Dessutom är över hälften av stålet som används återvunnet, vilket minimerar miljöpåverkan och bidrar till en hållbar byggprocess. Stålkonstruktioner representerar därmed både styrka och miljömedvetenhet. 

Vanliga konstruktioner i stål 

Stål används i en mängd olika konstruktioner tack vare dess mångsidighet, styrka och flexibilitet. Några vanliga användningsområden för stålkonstruktioner inkluderar: 

Industriella byggnader: Lagerhallar, fabriker och produktionsanläggningar drar nytta av stålkonstruktioner på grund av dess förmåga att erbjuda stora spännvidder och anpassningsbarhet för olika verksamheter. 

 Kommersiella byggnader: Kontorskomplex, köpcentrum och hotell kan dra nytta av stålkonstruktioner för snabbare konstruktionstider och flexibilitet i layout och design. 

Broar och vägkonstruktioner: Stål används i broar och vägkonstruktioner på grund av dess höga styrka, vilket möjliggör längre spännvidder och minskar behovet av pelare eller stöd. 

Residensbyggnader: I moderna bostadskonstruktioner används stål för att skapa öppna och flexibla planlösningar samt för att ge stöd till flerbostadshus och höghus. 

Offentliga byggnader: Skolor, sjukhus och offentliga anläggningar använder ofta stålkonstruktioner på grund av dess hållbarhet, säkerhet och möjligheten till anpassning efter olika behov. 

Stål erbjuder många fördelar för konstruktioner genom att möjliggöra snabbare byggnation, vara kostnadseffektivt och ge strukturer som är hållbara och långlivade. Dess anpassningsbarhet och styrka gör det till ett idealiskt val för olika typer av byggnadsprojekt, vilket har gjort stål till ett populärt material inom konstruktionsbranschen världen över.