Våra tjänster

En av våra största styrkor är vår bredd. Med erfaren och engagerad personal erbjuder vi allt som rör smide, svets och stål, stora projekt som små. På kort tid gör vi idéer till verklighet och med en hög kvalitét rätt igenom. Vi uppfyller licenser, svetsarprövningar och svetsprocedurer som krävs och levererar svetskvaliteten som håller hela vägen. Vi är unika i det slag att kunna erbjuda helheten.

På kort tid blir idéer till verklighet, och unika produkter efter kunds förfrågan finns att tillgå. Genom erfarenhet, stort kunnande och certifierad personal levereras en hög kvalité rätt igenom

bild

Licenssvetsning

Vi erbjuder kvalitetsstyrd licenssvetsning. Det innebär att vi uppfyller de licenser, svetsarprövningar och svetsprocedurer som krävs när vi utför våra uppdrag. Därmed är vi CE-märkta och levererar svetskvaliteten som håller hela vägen.

Vi uppfyller certifieringen för:

  • ISO 3834-2 – Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material.
  • SS-EN 1090-1 – Bärverksdelar av stål och aluminium
  • SS-EN 1090-2 – Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner Del 2, stålkonstruktioner.

Tar du det första steget?

Kontakta oss
bild

Stålkonstruktioner

Vi tillverkar större som mindre stålkonstruktioner efter kundens förfrågan och behov. Oavsett omfattning på uppdraget finns vi med hela vägen, och säkerhetsställer kvaliteten i alla led genom CE-märkning och licenser. Beroende på vilken funktion stålkonstruktionen kommer ha blir valet av material och tillverkningsprocess avgörande. Med stor och bred kunskap kan vi på CSSAB erbjuda hela kedjan, med alltifrån beräkning av belastningsförmåga och tillverkning till färdig produkt.

Vi innehar följande licenser och certifieringar:

  • ISO 3834-2
  • SS-EN 1090-1
  • SS-EN 1090-2

Den mest hållbara konstruktionen – på flera plan!
Vi förstår värdet av att värna om hållbarheten i alla led. Likväl som fokus ligger i kvaliteten på produkterna vi producerar, är det också med stor noggrannhet vi väljer våra material. Stål är ett av de mest hållbara materialen att jobba med. Det vi tillverkar ska hålla över lång tid, och då med material som också värnar om att den tiden blir av.

Tar du det först steget?

Kontakta oss
bild

Reparationer

Vi utför en rad olika reparationer. Alltifrån lastbilschassin, lastbilsflak och entreprenadmaskiner till skopor och redskap. Lastbilskranar och industriella svets- och mekaniska reparationer är också vårt område. Med gedigen erfarenhet och certifierad kunskap garanterar vi att hjälpen finns nära till hands. Slå en signal, så snackar vi mer om hur vi kan hjälpa till!

Slående bra stål
Med bred erfarenhet och rätt kunskap skapar vi förutsättningar för projekt som håller i längden. Inte bara för det är tillverkat av stål, utan för vi vet hur riktig kvalité känns. Det är skillnad på kvalité och kvalité – och ska vi göra det så gör vi det rejält.

Tar du första steget?

Kontakta oss
bild

Läcktätning

CSSAB erbjuder läcktätning under drift. Kunskapen kring konstruktion och funktion är avgörande när det kommer till läcktätning. Oavsett om det gäller mindre eller större läckage finns vi till hands. Precision och exakthet är A och O, och för tätningsanordningar som ska hålla över lång tid krävs stor noggrannhet och precision.
Med säkra och oförstörande procedurer tätar vi läckor utan stopp i produktionen!

Läckage från vakuum till 240 bar / Temperatur från -180 ända upp till +700 grader C.

Läcker det?
Vi på Cert. Svets tar oss an läckor på både utrustning och rörledningar, oavsett läckans placering, storlek och utformning. Finns det en läcka att täta – så ser vi till att täta den! Det gör vi noggrant, tidseffektivt och med hög kvalité hela vägen.

Tar du första steget?

Kontakta oss
bild

3D-CADritning

I stort sätt alla våra jobb börjar med en 3D CAD-ritning. Oavsett om det är stora eller små stålkonstruktioner som efterfrågas. Det skapas stora fördelar genom att börja med en ritning i 3D. På så vis behövs inga prototyper och tillverkningen förenklas markant.

Vi ser i ett tidigt skede hur den blivande produkten fungerar i det stora hela, och vad som eventuellt behövs korrigeras för bästa resultat. Från idé, till ritning – till stenhårt resultat. Det är så vi gör det.

När något behövs som inte finns, finns vi!

Tar du första steget?

Kontakta oss
bild

Rördragning

En av våra största styrkor är vår bredd. Med erfaren och engagerad personal erbjuder vi allt som rör smide, svets och stål, stora projekt som små. En utav alla tjänster vi erbjuder är rörsvetsning. Vi tar oss an alltifrån processledningar, fjärrvärmeanläggningar och gasledningar. Från början till slut.

Beroende på under vilka förhållande som kommer råda och i vilken miljö rören ska dras behövs tillvägagångsättet anpassas. Med rätt kunskap och planering kan vi på CSSAB erbjuda den kompletta lösningen.

Tar du första steget?

Kontakta oss